ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 มิ.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าขยะ ณ ศาลาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 มิ.ย. 2565
4 รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 พ.ค. 2565
6 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
17 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์เฟสบุ๊ค อบต.นาปะขอ
430
08 มี.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ Twitter อบต.นาปะขอ
415
08 มี.ค. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
07 มี.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
439
14 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17