ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2562
2 ประกาศตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ขยายเขตประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ส.ค. 2562
3 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ส.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ส.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ก.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 พ.ค. 2562
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 เม.ย. 2562
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 เม.ย. 2562
9 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มี.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8