ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 เม.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 มี.ค. 2563
3 ประช่าสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มี.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ Facebook ของ อบต.นาปะขอ
27
04 มี.ค. 2563
5 ข่าวการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ก.พ. 2563
6 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงานของปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ม.ค. 2563
7 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างขุดลอก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ธ.ค. 2562
8 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 พ.ย. 2562
9 กำหนดวันและเวลา ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ย. 2562
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9